หลินจือมินกับขั้นตอนการผลิต

หลินจือมินกับขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการปลูก

การปลูกเห็ดหลินจือแดงจะใช้กรรมวิธีการเพาะปลูกในโรงเรือนแบบปิด ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งความชื้น แสงสว่าง และปริมาณสารอาหารที่เห็ดหลินจือแดงควรจะได้รับเพื่อที่จะให้ได้เห็ดหลินจือแดงที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และปริมาณสารสำคัญ ที่มากที่สุด

กรรมวิธีการสกัด

เราใช้กรรมวิธีการสกัดแบบ Hot-Water Extraction ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสกัดด้วยไอน้ำ ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม โดยจะเริ่มจากการนำเห็ดหลินจือที่เก็บเกี่ยวได้มาอบแห้งเพื่อเอาความชื้นออกจากตัวเห็ดหลินจือ หลังจากนั้นจึงนำเฉพาะส่วนดอกของเห็ดหลินจือแดงมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วจึงนำไป เข้าสู่กระบวนการสกัดแบบ Hot-Water Extraction เพื่อสกัดสารสำคัญของเห็ดหลินจือแดงให้มีความเข้นข้นสูง ให้ได้สรรพคุณของเห็ดหลินจือแดงที่ดีที่สุดซึ่งกรรมวิธีการสกัดแบบ Hot-Water Extraction ได้รับการยอมรับว่า สามารถสกัดสาระสำคัญในเห็ดหลินจือ เช่น สารโพลีแซ็คคาไรด์ ออกมาจากผนังเซลล์ของเห็ดหลินจือได้มากกว่ากรรมวิธีการสกัดแบบอื่นๆ

โรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน

มาตรฐานโรงงานการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานโรงงานการผลิต